Knoppisjakt

Våren är påväg och vi har varit på knoppisjakt. Nu när värmen kommer så händer det saker i naturen. Bland annat utvecklas träden med större och större knoppar som om ett tag slår ut till nya blad. Vi lär oss hur de olika trädens knoppar ser ut genom fantasifulla ”Knoppisar”. Nästa vecka ska barnen tillverka egna Knoppisar av toalettpappersprullar. Här är en bild på ”Knoppisarna” och några bilder när vi är på knoppisjakt.

 

Äggrullning, brandinformation och Rynkebyloppet

Vi närmar oss påsk och som tradition brukar vi ha äggtävlingar då i vår klass. Det blev äggpickning och äggrullning. Efter två mycket spännande tävlingar korades två äggadrottningar.

Vi har också haft besök ifrån brandstationen. Vi fick se en film och fick berättat för oss om brandsäkerhet. Barnen fick prova en brandmansjacka, en hjälm och en syrgasmask. Det var ett bra och uppskattat besök.

Och som avslutning på veckan sprang barnen Rynkebyloppet.

Tiotal och ental

Denna veckan har vi tränat på talen mellan 10 och 20 som innehåller både tiotal och ental. Talet 14 består till exempel av 1 tiotal och 4 ental och talet 19 består av 1 tiotal och 9 ental. Detta har eleverna tränat på genom att konkret bygga talen och sedan även rita dem i en skrivbok.

Året

Vi jobbar vidare med vårt tema om året. Vi har pratat om vad ett år är, hur många månader det går på ett år mm. Eleverna skrev små texter och målade fina ”månadsfigurer” dom de sedan klistrade in i sina böcker om Året.

Gemensam faktatext om ekorren

Idag har våra elever letat fakta och sedan skrivit en gemensam faktatext om ekorren. På 10 lappar som var uppsatta runt om i vår stora hall fanns fakta om ekorren. Barnen arbetade i grupper om två eller tre. En eller två letade upp en faktalapp, läste vad det stod på den och berättade för skrivkompisen som skrev ner faktan på i-paden. Därefter bytte de uppgift och den som skrivit fick läsa en lapp och berätta osv. Detta tränade förmågan att läsa, komma ihåg, återberätta och skriva. Det var en rolig och uppskattad aktivitet.

Här är några bilder från dagen.

Ekorren

Idag har vi arbetat vidare med vårt tema om året och lärt oss om hur ekorren har det på vintern. Vi har sett filmer och gjort tankekartor på tavlan om ekorren. Imorgon ska eleverna läsa faktameningar och skriva faktatexter om ekorren. Vi har lärt oss hur man kan rita och måla en ekorre på ett enkelt sätt i sex steg. Här kommer några bilder om detta.