Att skriva sig till läsning

Idag har eleverna skrivit ”Jag-meningar” på våra Ipads. Alla meningar skulle börja med ordet jag.

Eleverna arbetar i en app som heter Skolstil som är en lättare form av ordbehandlingsprogram. När man trycker på bokstäverna så hörs även bokstavsljudet vilket är ett bra stöd när eleverna skriver. När man skrivit hela meningen klar och sätter punkt läses hela meningen upp. 

Vi har jobbat med många liknande skrivuppgifter och då har eleverna ofta arbetat två och två. Idag fick de prova att arbeta på egen hand. Det blev många fina meningar! Det är verkligen roligt att se vilken utveckling barnen gjort i sitt skrivande!

   
 

Veckobrev på bloggen

Nu när vi är igång med vår blogg tänker vi lägga veckobreven på bloggen istället för i Unikum. Ni hittar veckobreven under fliken Föräldrainformation längst upp på sidan. Vi kommer att börja lägga ut veckobrevet denna vecka.

Vi hoppas att detta ska fungera bra för er! 

Talen 11-19

Idag har vi arbetat med talen 11-19. Eleverna har byggt talen med tiobasmaterial och lagt sifferkort till. Syftet är bl.a att få förståelse för talens värde samt att förstå vad tiotal och ental är.

   
     

Vi har också visat barnen en webbsida som heter Elevspel. Där kan man utifrån ämnen träna t.ex klockan, talkamraterna och lära sig om djur. Sidan hittar ni här eller i vår nya sida som vi kallar Länkar.

Välkommen

Välkommen till vår klassblogg ”Vara en stjärna”! 

Med bloggen vill vi visa hur det är att ”vara en stjärna” i klass 1 på Gläntanskolan.

Det känns både roligt och spännande att vi nu ska börja skriva och berätta om vårt arbete i klass 1.

Hoppas att ni kommer att följa oss i vårt fortsatta arbete!

Ann-Marie och Agneta

Svenska djur

Nu har vi börjat arbeta med ett nytt arbetsområde som kommer att handla om svenska djur. Ett av målen med detta arbetsområde är att eleverna ska kunna skriva en enkel faktatext.

Vi arbetar med genrepedagogik där det är viktigt att barnen har mycket förförståelse kring det som vi ska skriva och lära oss om. Därför började vi med att titta på filmer om olika djur. 

Efter detta valde vi att lära oss mer om grävlingen. Vi läste en text tillsammans om grävlingen och vi tittade på bilder. Vi presenterade vad en ”sexfältare” är, nämligen ett papper som är indelat i sex olika fält. I de olika fälten står: djurart, utseende, boplats, föda, ungar och annat intressant. I denna fyllde vi tillsammans i ord. Eleverna fick sedan en egen sexfältare som de fick fylla i själv. Tanken med detta är att skapa en struktur för hur man skriver en faktatext.

  

Idag har vi med hjälp av våra sexfältare skrivit en gemensam faktatext om grävlingen. Den blev verkligen bra! Vi kommer att använda samma arbetsgång med fler djur och sedan ska eleverna prova att skriva egna faktatexter.