Härliga bilder

Idag hade vi en lång bildlektion där barnen fick använda både pastellkritor och vattenfärg. De drog streck som sedan fylldes i med pastellkritor. Efter det fylldes fälten i olika färger! 

   
    
    
    
   
Här är allas fantastiskt vackra bilder!

  

Mister Ek

När våra elever gick i klass 1 planterade vi frön från olika träd. Ett litet ekollon växte upp och blev en fin liten ekplanta. Den fick bo i Carinas växthus över sommaren. 

Förra veckan kom det ett brev till klass 2 från ”Mister Ek”.

  
Idag har vi varit ute och planterat Mister Ek. Vi hoppas att han ska klara vintern och att vi kan följa ”honom” under tiden han växer upp till ett fint ekträd.

   
 

Matsmältningen

Denna vecka har vi lärt oss om matsmältningen. Vi har arbetat enligt genrepedagogiken och då är det viktigt att eleverna har mycket förförståelse. Genom att se på flera filmer och även gå igenom svåra ord fick eleverna mer kunskap om hur matsmältningen går till. Vi gjorde också en gemensam text tillsammans.

Eleverna fick sedan sitta tillsammans i grupper och lägga ut ord och bilder som förklarar matsmältningen. 

   
    
   
Idag har eleverna som avslutning skrivit egna texter med hjälp av ord och bilder. I detta moment arbetade vi i grupper där eleverna fick träna sig på att samarbeta.

   
   

Topp till tå

Idag har vi lagt in en ny länk under fliken Länkar.

Länken går till en interaktiv webbplats som heter ”Topp till tå” som handlar om kroppen. På denna sida kan eleverna bl.a. spela memory med olika kroppsdelar, göra en låt med olika kroppsljud och lära sig mer om kroppen.