Balansvåg

Idag byggde eleverna balansvågar som de sedan fick prova. De hämtade olika saker från klassrummet som de skulle jämföra vikten på. De fick först förutsäga vilken sak som vägde tyngst/lättast eller lika mycket som det andra föremålet. Efter det använde de balansvågen för att kontrollera om de gissat rätt.

   
    
 

Balansera och väga

Vi har startat ett nytt tema som heter ”Balansera och väga”. Barnen kommer att få göra undersökningar, lära sig begrepp och öva sig på att beskriva och förklara. Här försöker barnen att få en pappersfjäril att balansera, först utan gem och sedan med några gem som tyngder.  image image imageimage image image image image image image