Skriva saga/berättelse

Igår och idag har klassen arbetat med att skriva. Vi arbetar enligt en modell som heter Genrepedagogiken. I genrepedagogiken lär man sig hur olika sorters texter är uppbyggda. Nu arbetar vi med en genre som kallas Narrativ och det kan vara olika sorters sagor och berättelser. Vi har övat på att skriva ”orienteringar” vilket betyder början av en berättelse. Vi använder oss av bilder för att få igång fantasin. image image image image image image image image