Om oss

Vi är två lärare från Gläntanskolan i Ödåkra.

Vi har skapat denna klassblogg för att berätta om arbetet i vår klass. Bloggen är tänkt som en dokumentation av arbetet i klassen samt även som en inspiration- och kunskapskälla till våra elever. Vi vill också synliggöra vårt arbete för andra som är intresserade. Bloggen ska förhoppningsvis inspirera både elever och föräldrar till att vara delaktiga i barnens skolarbete.

Efter hand som vi arbetat med bloggen har vi upptäckt att det finns många fördelar med vår blogg:

  • Barnen tränar att skriva informativ text.
  • Eftersom de arbetar två och två, får de träna på att kommunicera, samarbeta och våga ge egna förslag.
  • De får möjlighet att reflektera över sin vardag och sitt arbete.
  • Deras arbete syns även utanför klassrummet och de får positiv respons från släktingar och vänner.
  • De får lära sig att hantera digitala redskap.
  • Föräldrarna får inblick i barnens vardag och blir mer delaktiga i skolarbetet.

Pedagogisk koppling till Lgr 11:                                                  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. De ska få strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. De ska få skapa texter där ord och bilder samspelar. De ska lära sig enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydligande.

De flesta bilder och videor som publiceras på klassbloggen är tagna av lärare eller elever i klassen. Om vi använder bilder eller videor från någon annan kommer vi skriva det tydligt. En del bilder vi använder finns under Creative Commons-licens, vilket betyder att man får använda dem så länge man skriver vem som tagit dem. Texterna skrivs av oss lärare eller av våra elever.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *